Pinnallinen hengitystapa – mitä sille voi tehdä?

Nyky-yhteiskunnan hektisyys ja jatkuva kiire ovat vaikuttaneet siihen, kuinka monet meistä hengittävät päivittäin. Myös luonnollisen hengityksen häiriintyminen aiheuttaa yhä enemmän hengityksen ongelmia. Kiireisessä ja stressaavassa elämäntavassa hengitys saattaa muuttua pinnalliseksi. Tällöin hengittäminen tapahtuu pääasiassa keuhkojen yläosissa, jättäen niiden tärkeän alaosan hyödyntämättä.

Mikä on pinnallinen hengitys?

Pinnallinen hengitys tarkoittaa sitä, että henkilö hengittää pääsääntöisesti ainoastaan keuhkojen yläosilla eikä hyödynnä hengittämiseen koko kehoa. Uloshengitys saattaa jäädä vajaaksi tai hengitysrytmi on levossakin hyvin tiheä. Hengitys, joka tapahtuu suurella ilmamäärällä, voidaan myös luokitella pinnalliseksi hengitystavaksi.

OxyGoal Training hengitysvalmennus

Miksi se on ongelma?

Pinnallinen hengitys voi johtaa moniin terveysongelmiin. Se saattaa nostaa verenpainetta, lisätä lihasjännitystä ja haitata palautumista. Lisäksi, se voi nostaa sykettä ja lisätä stressihormonien määrää kehossa, mikä puolestaan voi vaikuttaa immuunijärjestelmämme toimintaan ja altistaa sairastelulle.

Kun ihminen hengittää pinnallisesti, hän jättää hyödyntämättä keuhkojensa koko kapasiteetin. Tällöin myös varsinaiset hengityslihakset eivät työskentele tarkoituksenmukaisesti. Tämä on verrattavissa harmonikan soittamiseen vajailla palkeilla ja toisaalta tunne on kuin liian täyteen puhalletulla ilmapallolla. Keuhkomme ovat rakenteeltaan sellaiset, että tehokkain ja syvin hengitys tapahtuu, kun ilma yltää keuhkojen alaosaan asti. Niin kutsuttu syvähengitys on ihanteellinen, sillä silloin vatsa liikkuu ensin, sitten rintakehän alaosa.

Hyperventilaatio ja pinnallinen hengitys

Pinnallinen hengitystapa voi olla hyperventilaatiotaipumuksen taustalla. Hyperventilaatio on tila, jossa henkilö hengittää nopeammin kuin on tarpeen. Henkilöllä on vääristynyt tunne siitä, ettei hänellä ole ilmaa ja yrittää lisätä sisäänhengitettävän ilman määrää. Näin kehon happi ja hiilidioksiditasot kuitenkin vääristyvät ja pahimmassa tapauksessa henkilö saa hyperventilaatio- tai paniikkikohtauksen.

Miten voimme korjata tämän?

Tietoisuus omasta hengityksestään on ensimmäinen askel. On tärkeää ymmärtää, kuinka hengitys reagoi ulkoisiin tekijöihin, kuten stressiin ja kiireeseen. Kun oppii tunnistamaan oman yksilöllisen hengityksensä (tarvittava ilmamäärä ja hengitystiheys) ja kehonsa reaktiot, voimme tehdä tietoisia valintoja ja harjoituksia, jotka auttavat meitä hengittämään syvemmin ja tehokkaammin. Myös oikeiden hengityslihasten havainnointi ja harjoittaminen auttavat erityisesti silloin kun aktiivisuustaso liikkuessa nousee ja hengityksen tulee sopeutua muuttuneeseen tilanteeseen.

Hengitys on olennainen osa meidän jokapäiväistä elämäämme, ja siksi on tärkeää hengittää oikein ja tehokkaasti. Kun hengitämme syvästi ja käytämme keuhkojemme koko kapasiteettia, voimme parantaa terveyttämme ja hyvinvointiamme.

Viimeisimmät artikkelit

OxyGoal™ Training -valmennusohjelma 

OxyGoal™ Training -valmennusohjelma 

OxyGoal Training tarjoaa työkalut hengityksen tehokkaaseen hyödyntämiseen huippu-urheilussa. Yksilöllinen, fysiologiaan perustuva valmennus voi...