OxyGoal® Training -valmennusohjelma

Yksilövalmennus

Perehdytään kehon toimintaan hengityksen näkökulmasta. Tutustuminen siihen antaa paljon oivalluksia, kun ymmärtää miksi ja milloin meidän kehossa tapahtuu tiettyjä asioita, jotka vaikuttavat hengittämiseen.

OxyGoal Training hengitysvalmennus

OxyGoal® Training tarjoaa työkalut hengityksen tehokkaaseen hyödyntämiseen huippu-urheilussa. Yksilöllinen, fysiologiaan perustuva valmennus voi parantaa suorituskykyä, edistää palautumista  ja auttaa siten urheilijoita parantamaan hyvinvointiaan, maksimoimaan potentiaalinsa ja saavuttamaan tavoitteensa.

OxyGoal® Training -valmennusohjelman keskiössä ovat happi “Oxy” ja tavoite “Goal”.  Happi on hengityksen ja urheilusuorituksen ytimessä ja tavoitteella viitataan jokaisen urheilijan yksilöllisiin tavoitteisiin,  joita kohti valmennuksessa edetään. Ohjelman fokus on urheilijoiden hengitystekniikan ja hengityskapasiteetin parantamisessa.

Hengitysvalmennuksesta saatavia hyötyjä:

 

1. Parantunut hapensaanti ja hapenottokyky:

Tehokas hapen saanti on kriittistä urheilusuorituksen kannalta. Hengitysvalmennus voi auttaa urheilijaa parantamaan hapenottokykyään ja hyödyntämään happea tehokkaammin.

2. Hengityslihasten vahvistaminen:

Hengityslihasten vahvistaminen voi parantaa hengitystekniikkaa ja hengityskapasiteettia, mikä auttaa urheilijaa suoriutumaan paremmin ja lisää kestävyyttä.

3. Nopeampi palautuminen ja ylikuormitustilan ehkäisy:

Hengitysharjoitukset voivat nopeuttaa palautumista harjoituksista ja kilpailuista, mikä on tärkeää urheilijan suorituskyvylle ja kehittymiselle. Lisäksi ne voivat auttaa välttämään ylikuormittumista ja ylikuntotilaa, jotka heikentävät urheilusuoritusta ja terveyttä.

4. Liikuntasuoritusten parantaminen ja kestävyyden lisääminen:

Hengitysvalmennuksessa opitut tekniikat voivat parantaa suorituskykyä ja kestävyyttä, mikä on tärkeää monissa urheilulajeissa.

5. Stressinhallinta ja keskittymiskyvyn parantaminen:

Urheilusuoritus vaatii keskittymistä. Hengitysharjoitukset voivat auttaa urheilijaa rauhoittumaan ja keskittymään suoritukseen.

6. Parempi uni:

Hyvä uni on tärkeää urheilijan palautumiselle ja suorituskyvylle. Hengitysvalmennus voi opettaa urheilijalle tekniikoita, jotka auttavat parantamaan unen laatua.

OxyGoal Training hengitysvalmennus
Hengitys on keskeinen työkalu urheilusuorituksen parantamiseksi ja haluan auttaa jokaista urheilijaa hyödyntämään sen potentiaalin täysimääräisesti. OxyGoal® Trainingin avulla urheilijat voivat oppia ymmärtämään hengityksen merkityksen suorituskyvylle ja hyvinvoinnille sekä oppia käyttämään hengitystä työkaluna suorituskykynsä parantamiseksi.

Näin edetään – ASKELEET:

1. Kartoitetaan tilanne.

Suunnitellaan menestyksen askeleita ja tavoitteita. Tehdään hengitysanalyysi ja selvitetään hengitystä haittaavat tekijät ja mahdollisuudet.

2. Arki- ja lepohengitys kuntoon.

Opetellaan ja oivalletaan arkihengityksen merkitys. Yksinkertaiset harjoitteet jokapäiväiseen elämään. Palauttava lepohengitys, joka tehostaa ja mahdollistaa superkompensaation.

3. Aktiivihengitys kuntoon.

Lajinmukainen hengittäminen ja hengitysharjoittelu. Fysiologinen ymmärrys hengityksestä lisääntyy.

4. Vastusharjoittelu suorituskyvyn ja hapensaannin tehostajana.

Otetaan kaikki tehot irti hengityksestä! Harjoittele täsmäohjeiden avulla turvallisesti ilman hyperventiloinnin vaaraa.

Varaa aika maksuttomaan hengitysanalyysiin

OxyGoal hengitysvalmennus – Tehosta hyvinvointiasi ja suorituskykyäsi.

OxyGoal® Balance

Hengityksen tasapainotus ja harmonia

Kesto: 3 kuukautta

Hinta: 225€/kk (yhteensä 675€)

Kenelle:

Tutkittuun OxyGoal® -valmennuskonseptiin pohjautuva OxyGoal® Balance -valmennus on suunniteltu ihmisille, jotka haluavat parantaa hengitystään sekä yleistä hyvinvointiaan.

Valmennus sopii erityisesti niille, jotka kamppailevat hengityshaasteiden, kuten pinnallisen tai epäsäännöllisen hengityksen tai jännittämisestä johtuvien hengitys- ja äänenkäytön häiriöiden kanssa. Valmennuksesta hyötyvät myös hengityssairaat (esim. astmaatikot). Hengitysvalmennuksesta saat apua myös rentoutumiseen ja parempaan uneen.

Yksilöllisesti räätälöidyt ohjelmat ja henkilökohtainen valmennus varmistavat, että jokainen osallistuja saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen hengitystekniikoiden soveltamiseen arkielämässään.

Sisältö:

 • Valmennustapaamiset3 henkilökohtaista tapaamista (á 90 minuuttia) ja 3 seurantatapaamista (45 minuuttia kerrallaan).

 • Hengitysanalyysi ja alkuarviointi: Alkukartoitus hengityksen nykytilasta ja henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen.

 • Hengityksen perusteet: Hengityksen fysiologiset periaatteet. Opit hengitykseen liittyvät lainalaisuudet ja lihaskoordinaation. 

 •  Lepo- ja aktiivihengityksen perusteet: Ymmärrät lepo- ja aktiivihengityksen erot ja opit soveltamaan niitä erilaisissa tilanteissa.Opit rauhallisen ja luonnollisen lepohengityksen perusperiaatteet, mukaan lukien taidot syventää hengitystäsi ja kykyä rentoutua. Opit aktiivihengityksen toiminnan ja ymmärrät kuinka hyödyntää sitä osana arkeasi.

 • Arkihengityksen hallinta ja optimointi: Harjoitteita, jotka parantavat päivittäisen elämän hengitystekniikkaa, jotka auttavat stressinhallinnassa ja lisäävät keskittymiskykyä. Opetellaan palauttavaa lepohengitystä, joka tehostaa palautumista ja edistää hyvää unen laatua. Äänityöläiselle keinoja kantavan ja kestävän äänen hallintaan aktiivihengityksen avulla.

 • Hengityksen rooli hyvinvoinnin tukena: Opitaan, miten hengitystekniikoita voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä.

 • Henkilökohtainen valmennus ja seuranta: Säännölliset henkilökohtaiset tapaamiset ja seurantapuhelut valmennuksen aikana.

 • Yksilölliset harjoitusohjelmat: Räätälöidyt harjoitusohjelmat, jotka sopivat elämäntyyliisi ja tarpeisiisi.

OxyGoal® Sport

Urheilijoiden hengitysvalmennus

Kesto: 3 kuukautta

Hinta: 225€/kk (yhteensä 675€)

Kenelle:

Tutkittuun OxyGoal® -valmennuskonseptiin pohjautuva OxyGoal® Sport -valmennus on suunniteltu urheilijoille ja aktiiviliikkujille, jotka haluavat saavuttaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn hengityksen avulla.

Tämä valmennus tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan hengityksen hallintaan yhdistäen perusteet, edistyneet tekniikat ja huippusuoritusten tavoittelun. Valmennus auttaa parantamaan hapenottokykyä, vahvistamaan hengityslihaksia, nopeuttamaan palautumista sekä kehittämään stressinhallintaa ja keskittymistä.

Henkilökohtainen ohjaus ja yksilöllisesti räätälöidyt harjoitusohjelmat ottavat huomioon jokaisen urheilijan yksilöllisyyden ja lajin erityisvaatimukset.

Sisältö:

 • Valmennustapaamiset3 henkilökohtaista tapaamista (á 90 minuuttia) ja 3 seurantatapaamista (á 45 minuuttia).

 • Hengitysanalyysi, alkuarviointi ja tavoitteiden asettelu: Kartoitetaan hengityksen nykytila ja asetetaan tavoitteet.

 • Hengityksen perusteet: Hengityksen fysiologiset periaatteet. Opit hengitykseen liittyvät lainalaisuudet ja lihaskoordinaation.

 • Lepo- ja aktiivihengityksen perusteet: Ymmärrät lepo- ja aktiivihengityksen erot ja opit soveltamaan niitä erilaisissa tilanteissa. Opit rauhallisen ja luonnollisen lepohengityksen perusperiaatteet, mukaan lukien taidot syventää hengitystäsi. Opit aktiivihengityksen toiminnan ja ymmärrät kuinka hyödyntää sitä suorituksissasi.

 • Hengityslihasten vahvistaminen: Harjoitteita hengityslihasten koordinointiin ja vahvistamiseksi, mikä parantaa hengitystekniikkaa ja -kapasiteettia.

 • Hengityksen ja suorituskyvyn optimointi: Henkilökohtainen ja yksilöllinen ohjaus keskittyen suorituskyvyn optimointiin lepo- ja aktiivihengityksen avulla.

 • Yksilölliset harjoitukset ja ohjelma: Suunnitellaan ottaen huomioon lajisi erityisvaatimukset. Laaditaan harjoitukset ja ohjeet, jotka tähtäävät huippusuorituksiin. Palauttava ja aktiivinen hengitys -harjoittelu. Omaksut harjoitukset, jotka tehostavat palautumista ja parantavat suorituskykyäsi.

 • Henkilökohtaiset tapaamiset ja seuranta: Säännölliset tapaamiset ja seurantatapaamiset valmennuksen aikana.

  Asiakaskokemuksia

  Hengitys urheilijan tukena – ei esteenä

  Hengitys urheilijan tukena – ei esteenä

  Hengittäminen on ihmisen perusedellytys. Ilman sitä emme saa energiaa käyttöömme ja iskee voimakas väsymys. Urheilijalle tämä energian puute tarkoittaa samalla suorituskyvyn laskua ja palautumisen hidastumista. Ihmiselle on luotu nenä hengittämistä ja suu syömistä...

  lue lisää